016 628-80-42  lub  

Aktualności

Akcje społeczne i charytatywne

Data publikacji: 08.12.2014

"Człowiek jest wielki nie przez to ,co posiada,
lecz przez to kim jest,
nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi"

Jan Paweł II

 

Dlaczego  nasze przedszkolaki  uczestniczą  w  akcjach  społecznych i charytatywnych?

 

Jak dzisiaj uczyć i wychowywać nasze dzieci, aby w przyszłości wyrosły na mądrych, wrażliwych i odpowiedzialnych ludzi. By potrafiły okazać serce i nieść pomoc istotom słabszym i potrzebującym. Jednym ze sposobów takiego wychowania może być włączanie dzieci do akcji charytatywnych. Od kilku lat Nasze Przedszkole propaguje między innymi taki właśnie sposób wychowania.

 

DLATEGO  CHĘTNIE UCZESTNICZYMY I WŁĄCZAMY SIĘ W TAKIE AKCJE, JAK:

 

AKCJA OGÓLNOPOLSKA „GÓRA GROSZA"

CEL AKCJI gora_grosza.jpg

Celem akcji Góra Grosza, organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom, jest zebranie środków na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Akcja Góra Grosza organizowana jest we wszystkich typach szkół i przedszkoli w całej Polsce. Placówki, które przystępują do akcji zobowiązane są do utworzenia komitetu organizacyjnego (opiekun akcji i uczniowie/przedszkolaki) i z organizowania na terenie placówki zbiórki. Akcji mogą towarzyszyć różne imprezy przeprowadzane na terenie szkoły/przedszkola takie jak np. festyn, przedstawienia i inne ciekawe wydarzenia. Towarzystwo NASZ DOM opiera się w swojej działalności na Konwencji Praw Dziecka przyjętej przez zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 roku, jak również przyjmuje za swą naczelną zasadę niezbywalne prawo dzieci do miłości, szacunku i pozytywnej, wzmacniającej opieki odpowiedzialnych za nich dorosłych.

Cele organizacji:
Zwiększenie szans na godne życie oraz zmniejszenie ryzyka na wykluczenie społeczne dla dzieci i młodzieży (w tym niepełnosprawnej fizycznie i intelektualnie) przebywających w placówkach opiekuńc zo - wychowawczych oraz zaniedbanych przez własne rodziny .
Praca na rzecz zwiększenia reintegracji dzieci i młodzieży z ich rodziną znajdującą się w kryzysie. Zwiększenie możliwości startu życiowego dla byłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Zmniejszenie ilości dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczych i wychowawczych .Tworzenie spójnego systemu pomocy dziecku i rodzinie na poziomie lokalnym, krajowym oraz współpraca w tej dziedzinie poza granicami kraju.


KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA  PRZEDSZKOLA W AKCJI

  • Efekt wychowawczy polegający na uświadomieniu uczniom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.
  • Efekt integracyjny polegający na możliwości przeprowadzenia wspólnego przedsięwzięcia nauczycieli i uczniów na rzecz potrzebujących dzieci.
  •   Efekt prestiżowy - o naszej akcji dużo mówi się w mediach. Staniecie się uczestnikami wielkiej ogólnonarodowej inicjatywy na rzecz dzieci z domów dziecka.
  • Możliwość otrzymania nagrody wynikającej - akcja ma również charakter konkursu 

 

 

AKCJA CHARYTATYWNA  „ZAKRĘCONA AKCJA"

__53952_vzgbww.jpeg__.jpg
CEL AKCJI
Gromadzenie nakrętek  na szczytny cel - pomoc w uzyskaniu protez, wózków dla dzieci, leczenie dzieci w naszym województwie. Od kilku lat z powodzeniem funkcjonuje i rozwija się nowy sposób pozyskiwania środków  na różne potrzeby związane z pomocą ludziom chorym - zbiórka plastikowych zakrętek od butelek typu PET. Potrzeba uaktywnia niezwykłe pokłady kreatywności.
Zakrętki przekazywane są do firmy recyklingowej a uzyskane tą drogą środki przeznaczane na zakup potrzebnego sprzętu dla ciężko chorych osób. Pomysł połączenia zbiórki zakrętek, które w przeciwnym wypadku i tak trafiłyby przecież na wysypisko śmieci, z ideą1_procent_podatku.jpg pomocy chorej osobie, okazał się strzałem w dziesiątkę. W spontanicznym odruchu serca połączył setki osób. Do akcji włączyło się też nasze przedszkole, które tym sposobem wspiera Hospicjum dla dzieci w Rzeszowie.. To siła miłości napędza ich w tych działaniach. 

 

 

 

OGÓLNOPOLSKA AKCJA „SZLACHETNA PACZKA"


CEL AKCJIpaczka_banner.jpg
SZLACHETNA PACZKA to projekt, który w przemyślany sposób łączy tysiące osób: wolontariuszy, rodziny w potrzebie, darczyńców.
Wolontariusze szukają rodzin w potrzebie, następnie diagnozują ich sytuację, poznają konkretne potrzeby i podejmują decyzję o włączeniu do projektu.
Darczyńcy przygotowują konkretną pomoc dla rodziny o określonych potrzebach.
Kodeks Mądrego Pomagania - to zasady, którymi kierujemy się przy pomaganiu. Jak żadna inna akcja staramy się, aby pomoc była z serca i by była przemyślana.
Dobroczyńcy, angażując się finansowo, dają  swoją energię i dobroć - za co serdecznie dziękujemy.
Rodziny w potrzebie oprócz konkretnej pomocy otrzymują nadzieję na lepsze jutro i impuls do zmiany. 

© Wszelkie prawa zastrzeżone przez Samorządowe Przedszkole nr 1 w Pruchniku.
ul. Szkolna 12, 37-560 Pruchnik, tel.: 016 628-80-42, e-mail:
realizacja i CMS: omnia