016 628-80-42  lub  

Kadra przedszkola

Kadrę przedszkola stanowią pracownicy pedagogiczni oraz personel wspomagający. Ogółem zatrudnionych jest 11 osób.

 

W skład kadry pedagogicznej wchodzą ...

Dyrekcja
mgr Bożena Szkoła

 

Nauczyciele
mgr Anna Wójcicka

mgr Krystyna Figiel

mgr Paulina Grzesik

mgr Joanna Maciewicz

mgr Anna Mikłasz

Anna Skrzypska

 

Nauczyciele specjaliści

Religia - s. Huberta - mgr Małgorzata Buzor

Język angielski - Anna Skrzypska

Rytmika - akompaniator, pracownik Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku - Paweł Szykuła

Logopedia - mgr Dominika Mielniczek

Terapia pedagogiczna - mgr Paulina Grzesik, mgr Joanna Maciewicz, mgr Anna Mikłasz, mgr Krystyna Figiel

Rewalidacja - mgr Krystyna Figiel

 

Jesteśmy zespołem nauczycieli, którzy teorię nauczania i wychowania rzetelnie przenoszą na grunt praktyki pedagogicznej. W swojej pracy wprowadzamy elementy metod, które zapewniają nie tylko prawidłowy i efektywny rozwój lecz również przyczyniają się do kształtowania postawy twórczej rozwijającej pomysłowość, wyobraźnię i swobodę twórczą.

Nadrzędnym celem naszej pracy jest szczęście i uśmiech dziecka. Doskonale rozumiemy potrzeby i problemy naszych wychowanków, wspieramy ich rozwój emocjonalny i intelektualny, dbamy o osiągnięcie wysokiego poziomu wiedzy niezbędnej w dalszej edukacji.

Nasze panie tworzą prężnie rozwijającą się kadrę, doskonalącą swoje umiejętności podczas studiów podyplomowych, warsztatów oraz różnorodnych kursów.


Pracownicy naszego przedszkola ukończyli następujące formy doskonalenia zawodowego...

o Pedagogika zabawy wg Klanzy,
o Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
o Metoda Marii Montessori,
o Metoda Dobrego Startu,
o Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
o Kinezjologia edukacyjna wg P. Dennisona,
o Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
o Warsztaty metodyczne - Dojrzałość szkolna dziecka ...

o Zespół Aspergera, ADHD,Autyzm,
o Symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania metodą prof. Jagody Cieszyńskiej - Prożek,

o Studia podyplomowe - Terapia pedagogiczna,

o Kurs doskonalacy w zakresie muzykoterapii


Pracownicy adiminstracji i obsługi ...
Marta Papała

mgr Katarzyna Wilk

Magdalena Zabój

mgr Anna Kowalczyk

Panie zapewniają sprawne funkcjonowanie przedszkola, spełniają czynności opiekuńcze w stosunku do dzieci - współpracują z nauczycielkami w tym zakresie, utrzymują obiekt i jego otoczenie w ładzie i porządku. 

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone przez Samorządowe Przedszkole nr 1 w Pruchniku.
ul. Szkolna 12, 37-560 Pruchnik, tel.: 016 628-80-42, e-mail:
realizacja i CMS: omnia