016 628-80-42  lub  

Kadra przedszkola

Kadrę przedszkola stanowią pracownicy pedagogiczni oraz personel wspomagający. Ogółem zatrudnionych jest 11 osób.

 

W skład kadry pedagogicznej wchodzą ...

Dyrekcja
mgr Bożena Szkoła

 

Nauczyciele
mgr Anna Wójcicka

mgr Krystyna Figiel

mgr Paulina Grzesik

mgr Joanna Maciewicz

mgr Anna Mikłasz

mgr Aleksandra Szwajczak

 

Nauczyciele specjaliści

Religia - s. Huberta - mgr Małgorzata Buzor

Język angielski - mgr Dorota Grzech

Logopedia - mgr Dominika Mielniczek

Terapia pedagogiczna - mgr Paulina Grzesik, mgr Joanna Maciewicz, mgr Anna Mikłasz, mgr Krystyna Figiel

Rewalidacja - mgr Krystyna Figiel

Pedagog Specjalny - mgr Paulina Grzesik

 

Jesteśmy zespołem nauczycieli, którzy teorię nauczania i wychowania rzetelnie przenoszą na grunt praktyki pedagogicznej. W swojej pracy wprowadzamy elementy metod, które zapewniają nie tylko prawidłowy i efektywny rozwój lecz również przyczyniają się do kształtowania postawy twórczej rozwijającej pomysłowość, wyobraźnię i swobodę twórczą.

Nadrzędnym celem naszej pracy jest szczęście i uśmiech dziecka. Doskonale rozumiemy potrzeby i problemy naszych wychowanków, wspieramy ich rozwój emocjonalny i intelektualny, dbamy o osiągnięcie wysokiego poziomu wiedzy niezbędnej w dalszej edukacji.

Nasze panie tworzą prężnie rozwijającą się kadrę, doskonalącą swoje umiejętności podczas studiów jednolitych, studiów podyplomowych, warsztatów oraz różnorodnych kursów.


Pracownicy naszego przedszkola ukończyli następujące formy doskonalenia zawodowego...

o Pedagogika zabawy wg Klanzy,

o Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,

o Metoda Marii Montessori,

o Metoda Dobrego Startu,

o Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

o Kinezjologia edukacyjna wg P. Dennisona,

o Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

o Warsztaty metodyczne - Dojrzałość szkolna dziecka ...

o Zespół Aspergera, ADHD,Autyzm,

o Symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania metodą prof. Jagody Cieszyńskiej - Prożek,

o Studia podyplomowe - Terapia pedagogiczna,

o Kurs doskonalacy w zakresie muzykoterapii,

o Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

o Doradztwo zawodowe nauczycieli 

o Rewalidacja

o Pedagogika specjalizacja - Resocjalizacja

 

Pracownicy adiminstracji i obsługi ...
Marta Papała

mgr Katarzyna Wilk

Bożena Kilian

mgr Anna Kowalczyk

Panie zapewniają sprawne funkcjonowanie przedszkola, spełniają czynności opiekuńcze w stosunku do dzieci - współpracują z nauczycielkami w tym zakresie, utrzymują obiekt i jego otoczenie w ładzie i porządku. 

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone przez Samorządowe Przedszkole nr 1 w Pruchniku.
ul. Szkolna 12, 37-560 Pruchnik, tel.: 016 628-80-42, e-mail:
realizacja i CMS: omnia