016 628-80-42  lub  

Plan dnia

Ramowy rozkład dnia - Oddział 10 godzinny
Aktywność dziecka
6.30-8.15

Schodzenie się dzieci.

Swobodne zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych - czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielkę.

Kontakty okolicznościowe i indywidualne zaplanowane oraz wynikające z potrzeb dzieci.

Zabawy ruchowe - ćwiczenia poranne

8.15-9.00

Porządkowanie sali według poznanych i umownych zasad. Przygotowanie do śniadania - wdrażanie i przyswajanie nawyków higieniczno - kulturalnych.

Śniadanie - kształtowanie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku oraz kulturalnego zachowania się przy stole.

09.00-09.15

 

09.00-10.00

Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne w sali lub na powietrzu prowadzone według planu miesięcznego opracowanego na podstawie "Trampolina - Program Wychowania Przedszkolnego" autorstwa M. Janiak, K. Witerskiej oraz "Programu wychowawczo - profilaktycznego dla dzieci 3-, 4-, 5-, 6-letnich".

Zajęcia edukacyjne zgodne z podstawą programową - stwarzanie sytuacji mobilizujących dzieci do wysiłku umysłowego ze szczególnym uwzględnieniem troski o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

09.15-11.15

 

10.00-11.15

Zabawy dowolne w sali lub ogrodzie - spacery, wycieczki, zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze.

Tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą,

Czynności samoobsługowe w szatni - rozbieranie i ubieranie się.

11.15-11.30 Przygotowanie dzieci do obiadu.
Wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych.
Obiad
Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się łyżką i widelcem. Zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw. Dbanie o utrzymanie czystości na stolikach.

 

11.30-12.00

Zajęcia dodatkowe język angielski.

Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

12.00-12.30

Grupa młodsza

Odpoczynek poobiedni - wyciszenie, rozluźnienie, terapia bajką, elementy muzykoterapii.

12.00-13.45

 

12.30-13.45


Grupa starsza

Zajęcia dodatkowe religia.

Zapoznanie dzieci z podstawowymi elementami religii katolickiej.

Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy integracyjne, konstrukcyjne, plastyczno - techniczne, pobyt na świeżym powietrzu, uroczystości przedszkolne.

Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych - wspieranie rozwoju dzieci poprzez zabawy dydaktyczne realizowane w ramach zajęć wyrównawczych.

13.45-14.15

Zabiegi higieniczne i przygotowanie do podwieczorku

Podwieczorek

14.15-16.30

Aktywność własna dzieci.

Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozchodzenie się dzieci

 

Ramowy rozkład dnia - Oddział 5 godzinny Izmiana

Aktywność dziecka
07.00-08.00

Schodzenie się dzieci.

Swobodne zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych - czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielkę.

Kontakty okolicznościowe i indywidualne zaplanowane i wynikające z potrzeb dzieci.

Zabawy ruchowe - ćwiczenia poranne

07.45-08.15

Porządkowanie sali według poznanych i umownych zasad. Przygotowanie do śniadania - wdrażanie i przyswajanie nawyków higieniczno - kulturalnych.
Śniadanie - kształtowanie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku oraz kulturalnego zachowania się przy stole.

08.15-09.15

Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne w sali lub na powietrzu prowadzone według planu miesięcznego opracowanego na podstawie "Trampolina - Program Wychowania Przedszkolnego" autorstwa M. Janiak, K. Witerskiej oraz "Programu wychowawczo - profilaktycznego dla dzieci 3-, 4-, 5-, 6-letnich".

Zajęcia edukacyjne zgodne z podstawą programową - stwarzanie sytuacji mobilizujących dzieci do wysiłku umysłowego ze szczególnym uwzględnieniem troski o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

09.15-10.00

Zabawy dowolne w sali lub ogrodzie - spacery, wycieczki, zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze.

Tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą,

Czynności samoobsługowe w szatni - rozbieranie i ubieranie się.

10.00-11.00

Aktywność własna dzieci.

Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozchodzenie się dzieci

11.00-11.30

Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy integracyjne, konstrukcyjne, plastyczno - techniczne, pobyt na świeżym powietrzu, uroczystości przedszkolne.
Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych - wspieranie rozwoju dzieci poprzez zabawy dydaktyczne realizowane w ramach zajęć wyrównawczych.

11.30-12.00

Zajęcia dodatkowe język angielski.

Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

12.00-12.30

Zajęcia dodatkowe religia.

Zapoznanie dzieci z podstawowymi elementami religii katolickiej.Ramowy rozkład dnia - Oddział 5 godzinny II zmiana
Aktywność dziecka
11.30-12.30

Schodzenie się dzieci.

Swobodne zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych - czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielkę.

Kontakty okolicznościowe i indywidualne zaplanowane i wynikające z potrzeb dzieci.

Zabawy ruchowe - ćwiczenia poranne

12.30-13.00

Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne w sali lub na powietrzu prowadzone według planu miesięcznego opracowanego na podstawie "Trampolina - Program Wychowania Przedszkolnego" autorstwa M. Janiak, K. Witerskiej oraz "Programu wychowawczo - profilaktycznego dla dzieci 3-, 4-, 5-, 6-letnich".

Zajęcia edukacyjne zgodne z podstawą programową - stwarzanie sytuacji mobilizujących dzieci do wysiłku umysłowego ze szczególnym uwzględnieniem troski o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

Zajęcia dodatkowe język angielski.
Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

13.00-14.30

Zabawy dowolne w sali lub ogrodzie - spacery, wycieczki, zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze.

Tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą,

Czynności samoobsługowe w szatni - rozbieranie i ubieranie się.

14.30-15.15

Przygotowanie dzieci do obiadu.
Wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych.

Obiad
Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się łyżką i widelcem. Zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw. Dbanie o utrzymanie czystości na stolikach.

15.15-15.45

Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy integracyjne, konstrukcyjne, plastyczno - techniczne, pobyt na świeżym powietrzu, uroczystości przedszkolne.

Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych - wspieranie rozwoju dzieci poprzez zabawy dydaktyczne realizowane w ramach zajęć wyrównawczych.

15.45-16.30

Aktywność własna dzieci.

Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozchodzenie się dzieci.

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone przez Samorządowe Przedszkole nr 1 w Pruchniku.
ul. Szkolna 12, 37-560 Pruchnik, tel.: 016 628-80-42, e-mail:
realizacja i CMS: omnia