016 628-80-42  lub  

Puchatki -14.01.2022

Temat tygodnia: Wszędzie biało

Temat dnia: Kraina śniegu

 

  • „Palcem po mapie" - zabawa dydaktyczna.

Wspólne oglądanie globusa, szukanie miejsc, gdzie jest najwięcej białego koloru - krainy wiecznej zimy, lodowców. Odczytywanie miejsc - biegun północny, biegun południowy - Antarktyda, Grenlandia...

 

  • Zabawa matematyczna.

Dowolne liczmany po 16 sztuk. Zadaniem dzieci jest utworzenie czterech szeregów liczmanów tak, aby w każdym rzędzie znajdowało się tyle samo liczmanów. Na koniec rodzic zadaje pytanie: Ile razem było

 

  • „Po cztery" - zabawa dydaktyczna.

Przygotowanie kilku pudełek z przykrywkami. Na każdej przykrywce są narysowane po cztery kropki. W pudełkach można umieścić dowolne liczmany. Zadaniem dziecka jest policzyć kropki na przykrywkach pudełek i w każdym pudełku pozostawić tyle rzeczy, ile jest narysowanych kropek na przykrywce.

 

  • Prezentacja cyfry 4

  • Praca z KP2.51-52

Wprowadzenie cyfry 4 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym. • KP2.51-52, ołówki, kredki

 

  • Praca w PiL35

Przeliczanie do czterech, dokładanie do czterech, ćwiczenia grafomotoryczne - pisanie cyfry 4 po śladzie. • PiL35 s. 132)., ołówki

 

  • Praca z WK34-35

Ćwiczenia w czytaniu; rozwijanie percepcji wrokowej. • WK34-35

 

  • „Biały Misio wkoło chodzi" - zabawa muzyczno-ruchowa

  • „Zagadki Tropicieli" - odgadywanie zagadek interaktywnych.
 
 
Pomoce do zajęć:
© Wszelkie prawa zastrzeżone przez Samorządowe Przedszkole nr 1 w Pruchniku.
ul. Szkolna 12, 37-560 Pruchnik, tel.: 016 628-80-42, e-mail:
realizacja i CMS: omnia