016 628-80-42  lub  

Roczny Plan Pracy Przedszkola

 

Plan roczny pracy Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Pruchniku

na rok szkolny 2017/2018


Spis treści zawartych w planie
 1. Obszar działalności przedszkola

 2. Zestaw programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji

 3. Plan współpracy z rodzicami

 4. Kalendarz imprez i uroczystości

 5. Plan współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 1 w Pruchniku

 6. Harmonogram wycieczek

 7. Harmonogram konkursów

Główne zadanie na rok szkolny 2017/2018

 

„Łączy nas sztuka - integracja środowiska przedszkolnego wokół rozwoju artystycznych predyspozycji dziecka"

 

Cel nadrzędny: Tworzenie warunków do rozwijania twórczej aktywności dzieci w różnych formach działalności: literackiej, teatralnej, muzycznej, plastycznej.

Cele ogólne:

 • pobudzanie inicjatywy, inwencji i aktywności własnej dzieci poprzez oddziaływanie na wyobraźnię, fantazję i sferę uczuciowo- intelektualną,

 • rozwijanie swobodnego, twórczego wyrażania własnych przeżyć i myśli w twórczości
  i aktywności własnej,

 • kształtowanie zaangażowanej postawy wobec otaczającego świata oraz uwrażliwianie na jego piękno,

 • wzbudzanie przeżyć estetycznych.

 

DZIAŁANIA:

1. Stosowanie różnorodnych metod i form pracy, jako inspiracji do podejmowania działań twórczych.

2. Tworzenie warunków do podejmowania działalności artystycznej w korelacji z innymi obszarami edukacji, aranżacji sal przedszkolnych.

- kąciki plastyczne, teatralne, skrzynie skarbów, ekspozycje prac dzieci w salach i na terenie całej placówki,

3. Bezpośrednie obcowanie ze sztuką:

- koncerty muzyczne, teatrzyki w przedszkolu, wyjścia do teatru, kina, wystawy i pokazy sztuki ludowej,

4. Udział w akcjach organizowanych przez środowisko lokalne, akcjach o zasięgu ogólnopolskim

 

Dziecko:

 • uczestniczy w tworzeniu kącika książki, kącika teatralnego oraz kącika „Mały Artysta",
 • potrafi korzystać z przedszkolnej biblioteczki, z rekwizytów w kąciku teatralnym i materiałów ze „skrzyni skarbów",
 • szanuje książki, dba o porządek w kącikach,
 • przestrzega umów i zasad dotyczących korzystania z książek i zachowania się w „czytelni",
 • uczestniczy w codziennym słuchaniu bajek, baśni, opowiadań, poezji...,
 • uczestniczy w tworzeniu dziecięcych teatrzyków,
 • potrafi zachować się podczas uroczystości, występów;
 • bierze udział w przedstawieniach teatralnych, montażach słowno- muzycznych, recytujewiersze,
 • wciela się w role, dobiera kostiumy i rekwizyty do odgrywanej roli,
 • ogląda przedstawienia teatralne,
 • bierze udział w konkursach, przeglądach muzycznych,
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach plastycznych, tanecznych, muzycznych, teatralnych,
 • w czasie wolnym rozwija swoje zdolności plastyczne swobodną zabawą plastyczną,

 

Cele wychowania przedszkolnego zawarte w podstawie programowej realizowane są we wszystkich obszarach działalności wychowawczej i edukacyjnej przedszkola, ze szczególnym uwzględnieniem następującego zadania:

 

Tworzenie warunków do rozwijania twórczej aktywności dzieci w różnych formach działalności: literackiej, teatralnej, muzycznej, plastycznej


I Obszar działalności przedszkola

Zadania ogólne

Formy realizacji

Termin realizacji

Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci zgodnie z ich możliwościami i predyspozycjami

* Diagnozowanie poziomu rozwoju dzieci, ich potrzeb i możliwości

* Stosowanie aktywizujących i zróżnicowanych metod pracy z dziećmi

* Organizowanie i prowadzenie działań wynikających z założeń podstawy programowej oraz realizowanych programów wychowania przedszkolnego

* Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

- obserwacje

- diagnoza

- wspomaganie

- ocena skuteczności podjętych działań

- współpraca z rodzicami

- współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną

* Przekazywanie informacji o postępach dzieci

Informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

* Rozwijanie współpracy z instytucjami lokalnymi działającymi na rzecz edukacji

cały rok

Stosowanie różnorodnych metod i form pracy, jako inspiracji do podejmowania działań twórczych.

Tworzenie warunków do podejmowania działalności artystycznej w korelacji z innymi obszarami edukacji, aranżacja sal przedszkolnych: kącik teatralny, muzyczny, plastyczny, przyrodniczy.

cały rok

Zorganizowanie w salach kącików książek - „Czytelnia Przedszkolaka".

Utworzenie kącików książek: mała biblioteczka z „czytelnią".

wrzesień

Regulamin czytelni".

Ustalenie wspólnie z dziećmi umów i zasad dotyczących korzystania z książek i zachowania się w „czytelni".

wrzesień

Zapoznanie dzieci z różnymi gatunkami literatury dziecięcej.


Codzienne spotkania w „czytelni" w celu wysłuchania bajki, baśni, opowiadania, poezji...

cały rok

Przeczytaj mi mamo, przeczytaj mi tato"

Angażowanie rodziców do cyklicznych spotkań z książeczką

cały rok

Warsztaty plastyczne.

Zajęcia realizowane w grupach „Pomysłowe Przedszkolaki".

październik

Program artystyczny z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Program przygotowany przez wybraną grupę dla całej społeczności przedszkolnej.

październik

Warsztaty plastyczne.

„Jarzynowy teatrzyk"- wykonanie z dziećmi kukiełek z warzyw.

październik

Warsztaty teatralne

Dzieci Dzieciom"- teatrzyki w wykonaniu dzieci

,, Rodzice - dzieciom"

cały rokWarsztaty teatralne.


Poznawanie nowych środków artystycznego wyrazu - głos. Wykorzystanie własnego potencjału aktorskiego - ćwiczenia artykulacji i emisji głosu.

październik

kwiecień

Przedstawienia dla dzieci

Przygotowanie i prezentacja przedstawienia dla dzieci  i podczas uroczystości przedszkolnych np.
w wykonaniu teatru Bazyl-Art., Zielony Melonik

wg ustaleń

Wycieczki autokarowe do
MOK-u w Jarosławiu

Spektakl w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia

wg harmonogramu spekitakli

Zorganizowanie kącika: „ Mały Artysta"

Wykonanie Skrzyni Skarbów- włączenie rodziców do systematycznego wzbogacania skrzyni w różne materiały, które będą wykorzystywane do zajęć plastyczno-technicznych z dziećmi

-stworzenie stanowisk malarskich z możliwością pracy dzieci przy sztalugach.


październik


listopad

Zorganizowanie - „Kącika teatralnego".

Utworzenie kącika teatralnego

Wzbogacenie kącika w nowe pacynki, kukiełki ,stojak na pacynki wykonane własnoręcznie przez dzieci

listopad

Mamo, tato, zróbmy to razem" - warsztaty plastyczne przy współudziale rodziców.


Współdziałanie dziecka z rodzicem poprzez tworzenie prac plastyczno-technicznych:

- wykonanie pacynek.

listopad

Zorganizowanie Przedszkolnego Kącika Książek dostarczonych przez dzieci z domu.

Wzbogacenie kącików o zakupione książki.

listopad

Bal Pasiastych

Wspólne tworzenie dekoracji sali, odpowiednie przygotowanie strojów zgodnych z tematyką balu, wspólna zabawa przy muzyce.

listopad

Mamo, tato, zróbmy to razem" - konkurs plastyczny przy współudziale rodziców.

Współdziałanie dziecka z rodzicem poprzez tworzenie prac plastycznych:

wykonanie przez dzieci i rodziców ozdób choinkowych i kartek świątecznych

grudzień

Kolędowanie w wykonaniu uczniów Gimnazjum Nr 1 im. Ks. B. Markiewicza w Pruchniku

Wysłuchanie kolęd, gry na instrumentach, wierszy - kultywowanie ludowej tradycji.

grudzień

Przedstawienie dla rodziny

Przygotowanie i prezentacja przedstawienia świątecznego „Jasełka"grudzień /styczeń

Teatr Bajki"- montaż słowno - muzyczny z okazji Dnia Babci i Dziadka

Przygotowanie i prezentacja wierszyków, piosenek oraz układów tanecznych dla Babci i Dziadka z okazji ich święta.styczeń

Bal Karnawałowy

Wspólne tworzenie dekoracji sali, odpowiednie przygotowanie strojów zgodnych z tematyką balu, wspólna zabawa przy muzyce.

styczeń

Mamo, tato, zróbmy to razem" - konkurs na „Palmę Wielkanocną"

Współdziałanie dziecka z rodzicem poprzez tworzenie prac plastycznych:

wykonanie palm wielkanocnych przez dzieci i rodziców.
marzec


VI Przegląd Piosenki Przedszkolnej „Wesoły Mikrofon"

Przygotowanie dzieci do występu
z piosenką dziecięca oraz zorganizowanie przeglądu na szczeblu gminnym.

marzec

Teatr Bajki"- montaż słowno - muzyczny z okazji Dnia Rodziny.

Przygotowanie i prezentacja wierszyków, piosenek oraz układów tanecznych dla Rodziców z okazji ich święta.maj


Teatr Bajki"-  „Rodzice-Dzieciom"

Przedstawienie dla dzieci przygotowane przez rodziców
i nauczycielki.
wg ustaleń


Teatr Bajki"- spektakl
w wykonaniu aktorów
z Dziennego Domu „SENIOR-WIGOR" z Pruchnika

Przedstawienie dla dzieci przygotowane przez ich dziadków.

wg ustaleń

Publiczna Szkoła Muzyczna w Pruchniku

Koncert instrumentalny w wykonaniu uczniów szkoły muzycznej

wg planu Szkoły Muzycznej

Teatr Bajki"- montaż słowno - muzyczny z okazji pożegnania starszaków.

Przygotowanie i prezentacja wierszyków, piosenek oraz układów tanecznych dla starszaków z okazji pożegnania przedszkola.czerwiec

Zdobywanie odznaki- „Przyjaciel książki"


Zabawy o charakterze konkursowym dla wszystkich dzieci z podziałem na młodsze i starsze .

maj/

czerwiec

Udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom",

Realizowanie założeń programu

cały rok

Biblioteka Publiczna w Pruchniku

Zapoznanie się z budynkiem Biblioteki oraz zasadami panującymi na jej terenie, regularne korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.

cały rok

Kącik -„Nasze Prace"-systematyczne i okazjonalne wystawy twórczości artystycznej dzieci.


Prezentacja aktywności twórczej wychowanków: wystawy, wernisaże, konkursy, z uwzględnieniem różnorodnych poznanych technik plastycznych, stosowanych form i metod pracy z dziećmi.

cały rok

Z życia przedszkolaka"-

prowadzenie galerii na stronie internetowej

Systematyczne umieszczanie zdjęć z aktualnych imprez, uroczystości i z życia przedszkola.

cały rok


Co u nas słychać"- zorganizowanie fotograficznej gazetki przedszkola.

Systematyczne umieszczanie zdjęć z aktualnych imprez, uroczystości i z życia przedszkola.cały rok
Prowadzenie strony internetowej przedszkola.


Zamieszczanie aktualnych informacji z życia przedszkola: treści wierszy, piosenek, bajek terapeutycznych itp.

cały rok


II ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018


Programy wiodące:

 • Program wychowania przedszkolnego „Trampolina" Małgorzata Janiak, Kamila Witerska

Programy wspomagające:

 • Religia: „Kochamy Dobrego Boga" nr AZ-0-01/10

 • Program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim „Angielski dla starszaków" Katarzyna Wojciechowska, Kamila Wichrowska, Olga Wisłowska

 • „Muzyczna Kraina Przedszkolaka" - program własny J. Maciewicz;

 • „Namalujmy świat w kolorach tęczy" - program własny J. Maciewicz;

 • Program adaptacyjny „Uśmiechnięty przedszkolak" - program własny, K. Figiel

 • Program adaptacyjny dla dzieci 3-4 letnich „Będę przedszkolakiem" - opracowany przez mgr Katarzynę Formela;

 • „Pruchnik - moja mała Ojczyzna" - program własny, P. Grzesik

 • „Z bajką w świat" program własny, P. Grzesik

 • Program profilaktyki logopedycznej - program własny - D. Barszcak

 • Program Wychowawczy

 • Program Profilaktyki „Bezpieczny Przedszkolak"

 • Program edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas"

 • Program ekologiczny „Zostań Kubusiowym Przyjacielem Natury"

 • Program „Czytające Przedszkola" w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom"

 • Akademia „Aquafresh"

 • Akademia „Wyobraźni"

 

III PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

NA ROK SZKOLNY 2017/2018


Zadania

Formy realizacji

Terminy

Osoby odpowiedzialne

 

Planowanie rozwoju przedszkola.

1. Bieżące informowanie rodziców o kierunkach pracy Przedszkola
i zamierzeniach wychowawczo - dydaktycznych, pozyskiwanie informacji zwrotnych i uzupełniających

2. Zamieszczanie bieżących informacji dla rodziców na tablicach informacyjnych, stronie internetowej przedszkola

 

 

Cały rok

 

Nauczyciele poszczególnych grup


 

Wspomaganie rozwoju dziecka, integracja oddziaływań między nauczycielami, a rodzicami.

1. Regularne spotkania Rady Rodziców na terenie przedszkola

2. Zapoznanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego, omówienie poszczególnych obszarów edukacyjnych

3. Zaprezentowanie rodzicom wykazu programów wychowania przedszkolnego oraz programów wspierających zatwierdzonych do realizacji w roku szkolnym 2017/2018

4. Zapoznanie rodziców z założeniami pracy indywidualnej i wyrównawczej

5. Organizacja zajęć otwartych, warsztatów w poszczególnych grupach

6. Udział  chętnych rodziców w wycieczkach

7. Pomoc rodziców w organizowaniu imprez i uroczystości

8. Włączanie rodziców do udziału w konkursach organizowanych dla dzieci

9. Przekazywanie informacji o gotowości do podjęcia nauki w szkole (6-latki)

10. Włączanie rodziców w uatrakcyjnianie zajęć dla dzieci  (dostarczanie potrzebnych do zajęć materiałów,  przyborów oraz ciekawych eksponatów, książek tematycznych, prowadzenie dodatkowych zajęć)

11. Prezentacja zawodów, pasji, zainteresowań w grupie dziecka

 

Cały rok

 

Nauczyciele poszczególnych grup

 

Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla dzieci i rodziców

1. Omówienie założeń pomocy psychologiczno - pedagogicznej - przekazanie informacji rodzicom

2. Informowanie rodziców o postępach i ewentualnych problemach dziecka, kontynuacja pracy z dzieckiem w domu wg zaleceń nauczyciela

3. Wyłonienie dzieci do zajęć z terapii logopedycznej, stały kontakt nauczycieli ze specjalistami, przekazywanie informacji rodzicom.

 

Cały rok

 

 

 

 

wrzesień

 

Dyrektor, koordynator ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej,

nauczyciele poszczególnych grup

 

Prace na rzecz przedszkola

1. Włączanie rodziców w upiększanie sali teatralno - rekreacyjnej na różnego rodzaju uroczystości.

2. Dekoracje sal.

3. Włączenie rodziców w okazjonalne naprawianie zabawek.

4. Szukanie sponsorów wśród rodziców.

 

Cały rok

 

Nauczyciele poszczególnych grup

 

IV. Harmonogram imprez i uroczystości przedszkolnych w roku szkolnym 2017/18

 

Temat uroczystości i imprezy

Termin

Osoba odpowiedzialna

Dzień Przedszkolaka

20 IX 2017

Nauczycielki w grupach

Teatrzyk „Skarby jesieni" teatr „Bazyl art."

04.10.17 g. 9.30

dyrektor

Dzień Edukacji Narodowej

13 X 2017

Gr II

Dzień Pluszowego Misia

24 XI 2017

Nauczycielki w grupach

Zabawa andrzejkowa/Bal Pasiastych

22 XI 2017

Naucz. wszystkich grup

Pasowanie na Przedszkolaka -

X-XI 2017

Gr. I i V

Spotkanie ze Świętym Mikołajem

6 XII 2017

Dyrektor, Rada Rodziców

Teatrzyk „Zielony Melonik pt. ' podarek"

14 XII 2017 g. 9.00

Dyrektor

Spotkanie Wigilijne społeczności przedszkola -

20 XII 2017

Dyrektor/ Rada Rodziców /nauczyciele

Jasełka - uroczystość środowiskowa w CKSiT

I 2018

Gr. III

Bal karnawałowy z wodzirejem pod hasłem

10 I 2018

Dyrektor , naucz grup

Rada Rodziców

Święto Babci i Dziadka

I 2018

Naucz. wszystkich grup/ Rada Rodziców

Teatrzyk „Witaj wiosno" - Bazyl art."

14 III 2018

Dyrektor

Wyjazd na spektakl do MOK Jarosław „Przygody Baltazara"

06.III 2018

Nauczyciele grup

II, III,IV

Zimę żegnamy - wiosnę witamy

21 III 2018

Naucz. wszystkich grup

VI przegląd piosenki Przedszkolnej „Wesoły Mikrofon"

18 IV 2018

Naucz. wszystkich grup

Święto Flagi

25 IV 2018

Gr. IV

Święto Mamy i Taty

V 2018

Naucz. wszystkich grup

Dzień Dziecka - targowisko „Mój Rynek" - godz. 9.30 - 12.00 - „Bazyl art."

30.V.2018

Dyrektor/ Rada Rodziców/Nauczyciele

Spotkanie z absolwentami przedszkola

IV/V /VI 2018

Naucz. III, IV

Pożegnanie Sześciolatków

20 VI 2018

Naucz. wszystkich grup

 

 

V Plan współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 1 w Pruchniku


TERMIN

ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI

NAUCZYCIELE ODPOWIEDZIALNI ZA REALIZACJĘ ZADANIA

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA

wrzesień 2017

Nawiązanie kontaktu z dyrektorem szkoły i nauczycielkami klas I-III.

nauczycielki grup III, IV, dyrektor przedszkola


szkoła podstawowa

wrzesień/październik 2017

Poznanie drogi do szkoły, oglądanie budynku szkoły i otoczenia z zewnątrz.

nauczycielki grup przedszkolnych II, III, IV

droga do szkoły


plac zabaw „Radosna Szkoła"

wg planu grupy

 1. Zwiedzanie budynku szkoły wewnątrz (świetlica, klasy, szatnia, sala gimnastyczna, stołówka).

 2. Wizyta w bibliotece szkolnej, zapoznanie się z czytelnią.

nauczycielki grup przedszkolnych II, III, IV


nauczycielki klas I


Nauczyciel biblioteki szkolnej


budynek szkoły,
biblioteka szkolna

styczeń 2017

Jasełka przedszkolaków - zaproszenie na prezentację uczniów klasy I wraz z wychowawcami.

nauczycielki grup przedszkolnychprzedszkole

wg planu grupy

Udział przedszkolaków w lekcji w klasie I

nauczycielki grup starszych


nauczycielki klas I-IIIszkoła

rok szkolny 2017/2018

Wspólne zabawy na placu zabaw „Radosna Szkoła"

nauczycielki grup II, III i IV


nauczycielki klas I szkoły podstawowej

plac zabaw „Radosna Szkoła"


przedszkole/ szkoła

wg planu grupy

„Teatr Bajki" - zaproszenie uczniów klas I wraz z wychowawcami na przedstawienia

nauczycielki grupy III


nauczycielki klas I szkoły podstawowej
przedszkole


VI Plan wycieczek przedszkolnych


TEMATYKA WYCIECZEK

TERMIN

OSOBY ODPOWIEDZILNE

Spacery i wycieczki w obrębie miasta:

 • park;

 • las, wieża widokowa;

 • łąka;

 • piekarnia;

 • piekarnia;

 • biblioteka;

 • szkoła podstawowa;

 • sklep;

 • apteka;

 • Rynek, zabytki Pruchnika;

 • Urząd Miejski;

 • Remiza Straży Pożarnej;

 • Posterunek Policji;

 • Galeria pod Gontem;

 • Centrum Kultury Sportu i Turystyki;

 • Targowisko „Mój Rynek";

 • Muzeum Parafialne;

 • Miejsca pracy rodziców.

Wg terminów zaplanowanych w planach miesięcznych w poszczególnych grupach

Nauczyciele poszczególnych grup

Wycieczki poza miasto:

 • Wyjazdy autokarem do Rzeszowa, Jarosławia

 

 • Miejsce wycieczki - po konsultacji z rodzicami

 

Wg ofert teatrów

 

 

Wycieczki (maj - czerwiec 2018) - nauczyciele poszcz. grup, które wyjadą

 


 

  VII. Harmonogram cyklicznych konkursów wewnątrzprzedszkolnych i zewnętrznych


Lp

Nazwa konkursu

Odpowiedz. za organizację

Termin konkursu

Termin konkursu

Uwagi

etapu przed-

szkolnego


etapu gminnego

Uczestnicy

1.

VI Przegląd Piosenki Przedszkolnej „Wesoły Mikrofon"

Gr.

I, II, III, IV,V

III 2018

III/IV 2018

-

2 dzieci z przedszkola, po dwoje dzieci z oddziałów przedszk. i punktów przedszk. z terenu naszej gminy.


2.

Udział dzieci wraz z rodzicami w konkursie na „Bombkę Bożonarodze

niową"

II i III,IV

-

XII 2017

Rada Rodziców oraz dzieci i osoby chętne z gr. II, III i IV

3.

Udział dzieci wraz z rodzicami w konkursie na „Palmę Wielkanocną"

Gr. I i V

-

IV 2018

Rada Rodziców oraz dzieci lub osoby chętne z gr I i V

 

 

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31.08.2017 r.

Członkowie Rady Pedagogicznej:

 1. .......................................................................

 2. .......................................................................

 3. .......................................................................

 4. .......................................................................

 5. ......................................................................

 6. .......................................................................

Dyrektor

© Wszelkie prawa zastrzeżone przez Samorządowe Przedszkole nr 1 w Pruchniku.
ul. Szkolna 12, 37-560 Pruchnik, tel.: 016 628-80-42, e-mail:
realizacja i CMS: omnia