016 628-80-42  lub  

Aktualności

KOMUNIKAT

Data publikacji: 18.05.2020

KOMUNIKAT

 

Informuję, że od 13 maja 2020 r. nasze przedszkole wznowiło pracę po czasowym zawieszeniu jego funkcjonowania. W chwili obecnej pracujemy na zasadach wskazanych w wytycznych MEN, GIS i MZ.
Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego ograniczają liczbę dzieci w grupie do 12 ( w naszym przedszkolu 11), dlatego nie możemy zagwarantować przyjęcia wszystkich chętnych. 

Proszę Rodziców,  zainteresowanych pobytem dzieci w Przedszkola od dnia 25 maja br. do 30 czerwca o zgłoszenie informacji elektronicznie na adres przedszkole.sam@interia.pl do dnia 20.05.2020 r.(środa) do godz.12.00.

Formą zgłoszenia będzie pobrany ze strony internetowej przedszkola, wypełniony, podpisany, zeskanowany i odesłany formularz zgody na mierzenie temperatury dziecku wraz z oświadczeniami lub przyniesiony osobiście do sekretariatu przedszkola także do środy 20.05.2020 do godz. 12.00, z zachowaniem wszystkich procedur sanitarnych.

Informacja o zadeklarowaniu uczęszczania dzieci do końca czerwca związana jest z organizacją pracy w przedszkolu i żywienia. (zgłoszenie nie dotyczy dzieci, które są obecne w przedszkolu od 13.05.2020 r.)

Jednocześnie informuję, że zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS z przedszkola w pierwszej kolejności powinny skorzystać te dzieci, których Rodzice  nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

 

Pierwszeństwo mają:

  1. dzieci obojga rodziców pracujących, pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. w następnej kolejności będą przyjmowane dzieci obojga rodziców pracujących w innych zawodach, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu i nie korzystają aktualnie z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego it


Formularz zgody na mierzenie dziecku temperatury i procedurę zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Pruchniku w związku z wystąpieniem COVID-19 znajdą Państwo poniżej.

 

Z poważaniem Bożena Szkoła - dyrektor przedszkola

© Wszelkie prawa zastrzeżone przez Samorządowe Przedszkole nr 1 w Pruchniku.
ul. Szkolna 12, 37-560 Pruchnik, tel.: 016 628-80-42, e-mail:
realizacja i CMS: omnia