016 628-80-42  lub  

Aktualności

Przedszkolny Przegląd Recytatorski "Wiersze Przedszkolaka"

Data publikacji: 30.05.2021
Plakat___Recytatorski.jpg
 
 
 
 REGULAMIN PRZEGLĄDU RECYTATROSKIEGO

 


Organizator Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pruchnik

 

Cele konkursu

 • Popularyzowanie poezji dziecięcej
 • Rozwijanie zdolności recytatorskich
 • Zainteresowanie dzieci poezją
 • Zachęcanie do występów na scenie
 • Prezentacja umiejętności dzieci
 • Uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze

 

Zasady uczestnictwa

 • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3 - 6 lat
 • Konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego wybranego

autora (zachęcamy do wyboru krótkiego, zabawnego wierszyka - wybór należy

do dziecka i jego rodziców)


 • Zgłoszenia do konkursu należy kierować do nauczycielek w grupach do
dnia 07.06.2021 r. (zgłaszający rodzic przynosi wiersz wybrany do recytacji 

przez dziecko)

 • Każdy uczestnik może zaprezentować jeden utwór
 • Prezentacje recytatorskie mogą być wzbogacone o środki teatralne: ruch, gest,
rekwizyt, strój

Przebieg konkursu

Przedszkolny Przegląd Recytatorski odbędzie się w dniu 16.06.2021 r. (środa)

o godz. 9.30 w holu przedszkola z zachowaniem dystansu pomiędzy

poszczególnymi grupami.

Jeśli do 07.06.2021 r. zostanie zgłoszona zbyt duża liczba dzieci do udziału

w przeglądzie, wówczas zostanie wprowadzony dodatkowy etap przeglądu

- etap wewnątrzgrupowy, który odbędzie się 14.06.2021 r. (poniedziałek).

Nauczyciele z poszczególnych grup wybiorą 3 reprezentantów do recytacji

na forum przedszkola w dniu 16.06.2021 r.

 

Kryteria oceny

Nauczyciele będą dokonywać oceny uczestników w poszczególnych grupach według

następujących kryteriów:

 • Dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie
 • Interpretacja tekstu
 • Kultura słowa
 • Ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój, itp.).

 

Nagrody dla laureatów

 • Wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody pamiątkowe dyplomy oraz drobne nagrody
rzeczowe.

 

Koordynator przebiegu przeglądu:

Anna Mikłasz


© Wszelkie prawa zastrzeżone przez Samorządowe Przedszkole nr 1 w Pruchniku.
ul. Szkolna 12, 37-560 Pruchnik, tel.: 016 628-80-42, e-mail:
realizacja i CMS: omnia